පැවති රජය දුන් පත්වීම් 14,000කට ස්ථිර පත්වීම්

අශන්ති වරුනසුරිය

පසුගිය රජය බඳවා ගත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සියලු දෙනා මේ මස අවසානය වන විට රාජ්‍ය සේවයට ඇතුලත් කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

පසුගිය රජය 2019 වසරේදී අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් දාහතර දහසක් බදවා ගත් අතර රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කර නැත. අදාළ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව බව මෙලෙස ඔවුන්ව මේ මස අවසානයේදී ඇතුලත් කිරීමට කටයුතු කල බව අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.

පසුගිය ජනවාරි මාසයට පෙර මෙම කාර්යය සිදු කිරීමට තීරණය කළ ද කෝවිඩ් හමුවේ ඇතැම් අංශ තාවකාලිකව වසා දැමීම නිසා එම කටයුතු ප්‍රමාද වී ඇති බවද දේශපාලන කල්ලිවල අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරැවටෙන ලෙස අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා මෙම උපාධිධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.