එක්සත් ජනපදය ලංකාවට සුභපැතුම්

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට සුරක්ෂිත හා ප්‍රීතිමත් ජාතික නිදහස් දින සැමරුමක් හා සාර්ථක ඉදිරි වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි ජේ.බ්ලින්කන් ශ්‍රී ලංකාවට ඔවුන්ගේ හවුල් ප්‍රතිපත්ති පිළිපැදීමේ අවශ්‍යතාවය මතක් කර දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ 73 වන නිදහස් සංවත්සරයට සුබ පැතීමේ පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් බ්ලින්කන් කියා සිටියේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව හිමිකම්, නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ සැමට සමාන යුක්තිය ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සහ එක්සත් ජනපදයේ ජනතාව හවුල් මූලධර්ම බවයි.

“ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රයත්නයේ සාර්ථකත්වය රඳා පවතින්නේ අප සියලු පුරවැසියන් සඳහා මෙම මූලධර්ම පිළිගන්නා ආකාරය මත ය.

ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ කලාපීය ආරක්ෂාව සහ සමෘද්ධිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ හවුල්කරුවෙකු සහ මිතුරෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ඔහු පැවසීය.

COVID-19 වසංගතය පරාජය කිරීමට, ගෝලීය ආර්ථික ප්‍රකෘතියට සහාය වීමට සහ අනාගත අභියෝග එකට මුහුණ දීමට එක්සත් ජනපදය අඛණ්ඩව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව බ්ලින්කන් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.