දුම්පානය සහ මත්පැන් කොවිඩ් එන්නතේ ප්‍රථිපල අඩු කරයි

දුම්පානය සහ මත්පැන් COVID එන්නතේ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු කරන බව ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (නාටා) අනතුරු අඟවා තිබේ.

නාටාහි සභාපති වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ පැවසුවේ මත්පැන් සහ සිගරට් මගින් ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු කරන බව සොයාගෙන ඇති බවය. වෛද්‍ය රාජපක්ෂ තවදුරටත් පැවසුවේ මත්පැන් හා සිගරට් පානය කරන පුද්ගලයින් COVID-19 ට එරෙහිව අඩු ප්‍රතිශක්තියක් පෙන්නුම් කර ඇති බවයි.

එවැනි අය එන්නත ලබා ගැනීමට කැමති නම් එන්නත ලබා දුන් දින සිට අවම වශයෙන් මාස හයක්වත් මත්පැන් හා සිගරට් පානය කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු බව ඔහු පැවසීය.

COVID-19 එන්නත් පරිපාලනය ජනවාරි 29 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර පළාතේ තෝරාගත් රෝහල්වල ආරම්භ විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.