දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාටත් කොවිඩ්

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා කොවිඩ් ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන තිබේ.

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයාට ද කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි මීට පෙර තහවුරුවීමත් සමග ආණ්ඩුකාරවරයා ස්වයං නිරෝධායනයට යොමුවී සිටියේ ය.

ඒඅනුව සිදුකල කොවිඩ් පරීක්ෂණයේදී කොරෝනා වැළදී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.