වෘත්තිය සමිති හමුවේ අගමැති ගත් තීරණය

වරාය නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය (ඊසීටී) සියයට සියයක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද වෘත්තීය සමිතිවලට පැවසීය.

ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජයශංකර් මහතා විසින් මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාවේ කළ සංචාරයෙන් අනතුරුව නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තයේ (ඊසීටී) පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ඉන්දියාවේ අදානි සමූහයට ප්‍රදානය කිරීමට තීරණය විය.

අද දිනයේ  ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්පුර්ණයෙන්  කළමනාකරණය කර ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ එම  සහතිකය අනුව වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකිණිමට විරෝධය පළ කල  වෘත්තීය සමිති හෙට විරෝධතාවය අත්හිටුවීමට තීරණය කොට තිබේ.

නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තයේ (ECT) 49% ක කොටසක් ඉන්දියාවේ අදානි නිසමූහයට ලබා දීමට ගත් තීරණයට එරෙහිව වරාය සේවකයින්  දිගින් දිගටම විරෝධය දැක්වීම නිසා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.