නැගෙනහිර පර්යන්තය 100% ක්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතට

කැබිනට් අනු කමිටු වාර්තාව  ජනාධිපතිතුමන්ට සහ අගමැතිතුමන්ට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව එම උපදෙස් පරිදි නැගෙනහිර පර්යන්තය 100% ක්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන බව විෂය භාර අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන  විසින් තහවුරු කරයි.

 වරාය හා නාවික අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන  විසින් කැබිනට් අනු කමිටු වාර්තාව  ජනාධිපතිතුමන්ට සහ අගමැතිතුමන්ට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව එම උපදෙස් පරිදි නැගෙනහිර පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට 100% ක්ම අයිතිය ඇතිව ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන විසින්  මෙලෙස අදහස් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

“ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය යහපාලන රජය, ඉන්දීය රජය ඒ වගේම ජපාන රජය ශ්‍රී ලංකාව සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තිබුණා. ඒවා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගිවිසුම්. ඒ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගිවිසුම් අනුව අපිට පැහැදිලිව තිබුණා ඒ ගිවිසුම්වල අපි ඒ හවුල් සමාගම් සමග වැඩ කරන ගමන් ජපන් රජයෙන් ණයක් අරගෙන මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් මේ රජය බලයට පත්වුණාට පස්සේ බොහොම පැහැදිලිව එතුමා උපදෙස් ලබාදුන්නේ අපිට ණයක් ලබාගන්න බැහැ මේ සම්බන්ධයෙන් ආයෝජකයෙක් ඇවිල්ලා කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා විෂයභාර අමාත්‍යවරාය වශයෙන් මට වගකීම පැවරුණේ. ඒ අනුව මම පහුගිය දිනවලදී කැබිනට් පත්‍රිකාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළේ, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියන් රජය ලබාදෙන ආයෝජකයෙක් සමග සාකච්ඡා කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට අවශ්‍ය කරන සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් පිහිටුවීම සදහා ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියලුදෙනාගේම අනුමැතිය ඇතිව මේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා ඇති කිරීම සදහා  කමිටුවක් පත්කළා. ඒ කමිටුව විශේෂයෙන්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක්. ඒ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවට භාරදුන්නා මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. හැබැයි අපි හැමවෙලේම උපදෙස් දුන්නේ ඒ සාකච්ඡා වලදී ශ්‍රී ලංකා රජය හැටියට, වරාය අධිකාරිය හැටියට අපිට වාසිසහගත ලෙස මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ අනුව මෙම සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුව සාකච්ඡා වට දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළා. දින දෙකක පැවති එම සාකච්ඡා වලින් අනතුරුව එහි වාර්තාව ඊයේ දවසේ දී එම අනු කමිටුව විසින් මා වෙත ලබාදුන්නා. ඒ වාර්තාවේ දී අපට පැහැදිලිව පේනවා අපි මේ වෙනුවෙන් පත්කළ කමිටුව ඉදිරිපත් කළ කොන්දේසිවලට ඉන්දියාවේ එම සමාගම එකග නොවන බව. එම වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සමග සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සමග මම සාකච්ඡා කළා. එහිදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ හා අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ උපදෙස් පරිදි අප විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් පත්කරගන්නා ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුව විසින් ලබාදුන්නා වූ කරුණුත් පදනම් කරගෙන, එම ඉන්දීය සමාගම අප විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කොන්දේසිවලට ප්‍රසාදයක් නොමැතිකම නිසාත් නැගෙනහිර පර්යන්තය 100% ක්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිතුමන් හා අග්‍රාමාත්‍යතුමන් මා වෙත උපදෙස් ලබාදුන්නා. ඒ අනුව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අද දවසේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න නැගෙනහිර පර්යන්තය 100% ක්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමත්, විශේෂයෙන් 2023 වර්ෂය පමණ වන විට  අවුරුදු 3 ක් හෝ කෙටිකාලයක් ඇතුළත මෙම පර්යන්තයේ වැඩ අවසන් කරමින් වරාය ක්ෂේත්‍රය දියුණු කරන්නත්, ඒ වගේම මෙයට සමගාමීව පවතින බටහිර පර්යන්තයත් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන පදනම ගොඩනැගීම සදහා.

 මේ සම්බන්ධයෙන් අද දවසේ විශේෂයෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ වෘත්තිය සමිති සමග අපි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. ඒ සාකච්ඡාවලදී වරාය අධිකාරියේ වෘත්තිය සමිති විසින් බොහොම පැහැදිලිව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් වෙත  ලිපියකුත් අත්සන් කර ලබාදී තිබුණා. නැගෙනහිර පර්යන්තය අපිටම ක්‍රියාත්මක කරන්නත්, බටහිර පර්යන්තයට ආයෝජකයෙක් එකතු කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන්නත් කියන එකගතාවය ඔවුන්ගේ ඒ ලියවිල්ලේ ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. අපි කරන දේ කියන, කියන දේ කරන රජයක්. ඒ නිසා එම වගකීමහරියට ඉටුකරන නිසා  යම් හෝ අකුරට වැඩකරන වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවානම් ඒවා නවත්තන්න. අද දවසේදී මම කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය සතු වගකීමක් තමයි මම ඉදිරිපත් කරන කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලබාදීම.

විශේෂයෙන්ම අපි බලන්නේ රජයක් හැටියට අපේ රටට වාසිදායක තත්වයන් තුළ අපේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න. අපි දන්නවා පහුගිය යහපාලන රජය හදන්න උදව්වෙච්ච ඒ පක්ෂ පහුගිය කාලේ හැසිරුණු විදිය. අද රටේ ජනතාව දන්නවා මේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් යම් යම් මත ප්‍රකාශ කරනවා අපි දැක්කා. මේ රටේ ගෞරවනීය ස්වාමීන්වහන්සේලා, විද්වතුන් නොයෙක් අය කැමැත්ත සහ අකැමැත්ත දෙපැත්තටම ප්‍රකාශ කළා. නමුත් රජයක් හැටියට අපේ වගකීම තමයි ඒ හැම කෙනෙකුටම ඇහුම්කන් දීම. ඒ තුළ අපි බලාපොරොත්තුවෙන්නේ විශේෂයෙන්ම රටක් හැටියට කොහොමද මේ රටේ අනාගතය ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙල. පහුගිය රජය දිහා අපිත් එක්ක සාපේක්ෂව බැලුවම හෙක්ටෙයාර් 1,188 ක් භූමියත් එක්කම 99 අවුරුද්දකට විකුණලා දැම්මා. අපිට සමහර තැන්වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් කවුද කතාකළේ කියලා ඒ යහපාලන රජය සමයේදී. නමුත් අපි අද මේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ආයෝජකයෙක් සමග එක බිම් අගලක් විකුණන්නේ නැතිව කථිකාව ඇතිවෙද්දි, ඉදිරිපත් කරන කැබිනට් පත්‍රිකාව ගැන රට දැනුවත් කළා, ඊටපස්සේ ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් උගත්, බුද්ධිමත් ලේකම්වරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් පත්කළා. ඒ කමිටුව සාකච්ඡා කළ වාර්තාව නැවත ලබාදුන්නා. ඉන්අනතුරුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, අගමැතිතුමන් සමග සාකච්ඡා කළා. රටට හිතකර විදියට අද මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි කියනවා අපි ඒ හැමදෙයක් ගැනම දැනුවත් කළා. පාර්ලිමේන්තුවට පවා මේ හැමදෙයක්ම දැනුවත් කිරීම අපේ වගකීම. විශේෂයෙන්ම අපි පැහැදිලිව කියනවා වගකියන රජයක් හැටියට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව මේ ඉදිරිපත් කරන කැබිනට් පත්‍රිකාව තුළ නැගෙනහිර පර්යන්තය 100% ක්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නත්, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම වරාය අධිකාරිය තුළ ජාතික සැලැස්ම අනුව අපිට ඉදිරියේදී බටහිර පර්යන්තය 1,  බටහිර පර්යන්තය 2 ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් උතුරු පර්යන්තය 1, 2 සහ 3 කියන තව පර්යන්ත කිහිපයකට අපි 2035 වන විට මේ රට නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්කරන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ සියලු දේවලුත් වැඩ ආරම්භ කරන්න. අපි බොහොම පැහැදිලිව අපේ රජය යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ”

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.