නැගෙනහිර පර්යන්තයෙ අනුකමිටු වාර්තාව හෙට

වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තයෙ ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් පත්කළ කැබිනට් අනුකමිටු තිරණය ඇතුළත්  වාර්තාව හෙට   (1) වරාය සහ නාවික කටයුතු ඇමති රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාට භාර දිමට නියමිත බව වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දායා රත්නායක පවසයි.
එම වාර්තාව වරාය හා නාවික  අමාත්‍යතුමා වෙත භාරදීමෙන් අනතුරුව ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් එය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.
වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරල් දායා රත්නායක  සඳහන් කළේ මෙම තත්ත්වයට
මේ වනවිට ඉතා සුභවාදීව මුහුණ දිමට හැකිවනු ඇති බවය.
එසේම හෙට දිනයේදී මෙම නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබඳ වරාය අමාත්‍යතුමා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත අදහස් දැක්වීමට නියමිතය.
නැගෙනහිර පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පදනම් කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සියලු වෘත්තීය සංගම් ඇතුළු පාර්ශවයන්ගේ අදහස් යෝජනා පදනම් කර ගනිමින් අප විසින් රජය වෙත ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව රජය විසින් අනුමත කරන බවට දැඩි විශ්වාස කරන බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.