පාකිස්ථාන පළමු අන්තර් ජාල වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයට ලංකාවටත් අවස්ථා

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට, ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයන්ට සහ වෙළෙඳුන්ට පාකිස්ථානයේ පළමු අන්තර්ජාල වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයට නොමිලේ ලියාපදිංචි විය හැකි බව කොළඹ පාකිස්ථාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පාකිස්ථාන වාණිජ අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහය ඇතිව පැවැත්වෙන පාකිස්ථානයේ අන්තර් ජාල වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයට මේවන විට සැලසුම් කර ඇත.

පාකිස්ථානය අන්තර්ජාල වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධාන කරන පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

ඒ අනුව එය ලබන මස 1 වැනිදා සිට 5 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙය පාකිස්ථාන වෙළෙඳ සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම අන්තර්ජාල වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය සංවිධාන කරයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.