කසකස්තානයෙන් සහ රුසියාවෙන් සංචාරකයින් පැමිණිමට නියමිතයි

කසකස්තානයේ සහ රුසියාවේ සිට සංචාරකයින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බව හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතා පැවසීය.

සංචාරක ප්‍රවර්ධකයෙකු වන උදයංග වීරතුංග පැවසුවේ ලබන මස මුලදී කසකස්තානයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට මොවුන් පැමිණිමට  නියමිත බවයි.

එසේම විශේෂ  ගුවන් යානයක් රුසියාවෙන් ද සංචාරකයින් පැ මිණීමට නියමිත බව ඔහු පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, උදයංග වීරතුංග මහතා  කියා සිටියේ සංචාරකයින් සඳහා සිදුකරන ලද PCR පරීක්ෂණ ගණන  පිළිබව ඳශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින්යයළි  සලකා බැලිය යුතු බවයි.

පිසිආර් පරීක්ෂණ ප්‍රතිපලය සෘණාත්මක නම් සංචාරකයින්ට ජෛව බුබුලෙන් පිටතට යාමට ඉඩ දිය යුතු බව වීරතුංග මහතා පැවසීය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද සංචාරක ව්‍යාපාරය පුනර්ජීවනය කිරීමේ උපාය මාර්ග පිළිබඳව අද පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.