ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා 65 ට අඩු අයට දිමට ජර්මනියෙන් තීරණයක්

ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා කොවිඩ් එන්නත වයස අවුරුදු 65 ට අඩු ජනගහනයට පමනක් ලබාදීමට ජර්මනිය තීරණය කර තිබේ.

ජර්මනියේ සෞඛ්‍ය බළධාරීන් පවසන්නේ වයස අවුරුදු 65ට වැඩි පිරිස් සඳහා එම එන්නතෙහි ඵලදායීතාව පිළිබඳ පැහැදිලි නොමැති බවයි.

ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත ඵලදායීතාව පිලිබඳ මෙතෙක් සිදුකර ඇති පර්යේෂණ සඳහා වැඩිහිටියන් යොදාගෙන ඇත්තේ ඉතා කුඩා නියදීන් බව යුරෝපා සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

මෙම එන්නත යුරෝපා සංගම් රටවල භාවිත කිරීම පිළිබඳ අවසන් තීරණය ලබන සිකුරාදා ගැනීමට නියමිතය.

බ්‍රිතාන්‍ය මේ වන විටත් ඇස්ට්‍රා සෙනිකා එන්නත එරට දැවැන්ත එන්නත් කරන වැඩසටහන් සඳහා යොදාගෙන සති කිහිපයක් ගත වී ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය සෞඛ්‍ය අංශ පවසන්නේ එම එන්නතෙහි සාර්ථකත්වය ඉහල මට්ටමක පවතින බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.