ලංකාවට පැමිණි තවත් 30 දෙනෙකුට කොරෝනා

විදේශයන්හි සිට ආපසු පැමිණි තවත් 30 දෙනෙකු ආසාදනය වී ඇති බව සොයාගෙන තිබේ.

අද පෙරවරු 6 ට අවසන් වන පැය 24 ක කාලය තුළ කිරීටක වෛරසය සඳහා ධනාත්මක පරීක්ෂාවට ලක් කළ පුද්ගලයින් 772 දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් 30 දෙනෙකුට මෙලෙස කොරෝනා අසාදනය වී ඇති බව නිලධාරීහු පැවසූහ.

මෙම මාසයේ පැමිණී ගණනාවකටම මෙලෙස වෛරසය ධනාත්මක බව තහවුරු විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.