කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රය ආශ්‍රිත ගමනාගමනය සීමා කෙරේ

73වන නිදහස් දින උළෙල පෙබරවාරි 04 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඊට අදාළ පෙරහුරු ජනවාරි 30 සහ 31ත් පෙබරවාරි 1,2,3 යන දිනයන් හිදී නිදහස් චතුරශ්‍රය ආශ්‍රිතව පැවැත්වේ.

පෙරහුරු පැවැත්වෙන දිනයන් හි උදෑසන 6.00 සිට දහවල් 1.00 දක්වා කාලය තුළත් සැමරුම පැවැත්වෙන 4වනදා උදෑසන 4.00 සිට දහවල් 1.00 දක්වා කාලය තුළත් කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රය, නිදහස් මාවත සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල වාහන ගමනාගමනය සීමා කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධ විකල්ප මාර්ග අදාළ ස්ථානවල රැඳී සිටින පොලිස් නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා දෙනු ඇති අතර විකල්ප මාර්ග පිළිබඳ පුවරු ද මාර්ගවල තබා ඇත.

බොරැල්ල දෙස සිට නෙළුම් පොකුණ වටරවුම දෙසට ගමන් කරන වාහන හෝර්ටන් පෙදෙස දෙසට පැමිණ විජේරාම මාවත ඔස්සේ වෝඩ් පෙදෙස දෙසට ගමන් කළ යුතු වේ. බෞද්ධාලෝක මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනය සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.