ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ධුරයෙන් අසන්තා ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති අසන්තා ද මෙල් මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

අද (27) ඔහු මෙලෙස සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වි ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.