රථවාහන තදබදය අවම කිරීම හා මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබද සාකච්ජාව

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින රථවාහන තදබදය අවමකිරීම, බියගම ප්‍රදේශයට අධිවේගයෙන් අන්තර් හුවමාරුවක් ලබා දීම, ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල පවතින ගැටළු පිළිබද සාකච්ජාවක් ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව පවතින රථවාහන තදබදය හේතුවෙන් ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා වැලැක්වීම සදහා මේ වසරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත සැලසුම් හා වෙනත් අදහස් හා යෝජනා මෙහිදී සාකච්ජාවට ලක් විය.
මීරිගම, කදාන, ජා ඇල, රාගම, කොච්චිකඩේ, පස්යාල, ගම්පහ ඇතුළු ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව පවතින රථවාහන තදබදයන්ට විසදුම් ලබාදීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ජාවට ලක් විය.
අදාළ ගැටළු පවතින මාර්ගයන් මං තීරු හතරක් යටතේ පුළුල් කිරීම, මං සන්දි පුළුල් කිරීම, විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම, ප්‍රධාන නගර මග මැර යා හැකි පරිදි අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය යන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබදවද සාකච්ජා කෙරිණි.
ඒ අනුව ගම්පහ  මරිස්වත්ත මාර්ගය, ගම්පහ යක්කල මාර්ගය, නිට්ටඹුව වේයන්ගොඩ මාර්ගය, මීගමුව ගිරිඋල්ල මාර්ගය වයි හන්දිය දක්වා  මං තීරු හතරක් යටතේ සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළු හදුනාගත් මාර්ග පුළුල් කොට සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.
බියගම ආයෝජන කලාපය ආයෝජකයින් දිරි ගැන්වීම හා ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ පහසුව සදහා අධිවේගයෙන් බියගමට අන්තර් හුවමාරුවක් ලබා දීම පිළිබදවද සාකච්ඡා කළේය. මේ වන විට එහි සැලසුම් අවසන් අදියරේ පවතින බව අදාළ නිලධාරීන් මෙහිදී පැවසීය.
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන්හි පවතින ගැටළු හා වර්තමාන ප්‍රගතිය පිළිබදවද මෙහිදී සාකච්ජා කරනු ලැබීය. අදාළ මාර්ග ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රමාදයන් හා ජනතාව අපහසුතාවයට පත්වීම් වලක්වාලමින් අදාළ ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් අදාළ අංශ වලට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
එදිනම පැවති තවත් සාකච්ජාවකදී අධිවේගයේ කඩවත සිට කෙරවලපිටිය දක්වා ඉදි කිරීමේදී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේදී වත්තල ගලගහපිටිය ප්‍රදේශයේ පවුල් 24 ක් නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේදී දීර්ඝ කාලයක් නොවිසිදුනු වන්දි, ඉඩම් හා ඔප්පු ලබා දීමේ ගැටළු කඩිනමින් විසදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.