මෙරටට පැමිණි 7කට කොරෝනා

මෙරටට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයින් හත් දෙනෙකුට කොරෝනා බවට පරීක්ෂණ වලින් හෙළිවී ඇති බව නිලධාරිනු පවසති.

පැමිණ ඇති හත්දෙනා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වන අතර ඊයේ නිකුත් කළ ප්‍රථිපල අනුව ධනාත්මක බව තහවුරු වී තිබේ.

අද පෙරවරු 6 ට අවසන් වන පැය 24 ක කාලය තුළ කොරෝනා වෛරසය සඳහා ධනාත්මක පරීක්ෂාවට ලක් කළ පුද්ගලයින් 755 දෙනා අතර ශ්‍රී මෙම ලාංකිකයන් හත් දෙනා ද වේ.

ධනාත්මක පරීක්ෂාවට ලක් කළ 755 දෙනාගෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 124 ක්, ගම්පහාහි 124 ක්, කළුතරා හි 80 ක්, දිවයිනේ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් 175 ක් සහ පැමිණ ඇති හත් දෙනෙක් සිටිති.

විදේශයන්හි සිට පැමිණි පුද්ගලයින් සිව්දෙනෙකු ජනවාරි 13 වන දින ද තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිව්දෙනෙකු ජනවාරි 17 වන දින ද ජනවාරි 19 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරකයින් 47 දෙනෙකු ද කිරීටක වෛරසය සඳහා ධනාත්මක වී ඇත. මෙසේ තිබියදීත් ගෙන්වා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව සිදුවන බව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීහු පවසති

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.