තවත් ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්

ඉතාලියේ අන්කෝනා පැවැති ගෘහස්ථ ජාතික ශූරතාවේදී ගෘහස්ත මීටර 60 පිරිමි ධාවන ඉසව්ව තත්පර 6.59 කින් නිම කරමින් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවීමට යුපුන් අබේකෝන් සමත් විය.

මීට පෙර ද මීටර් 60 පිරිමි ධාවන ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවට හිමිකම් කියන්න සමත් වූයේද ඔහුමය. ඔහු 2017 වසරේදී තත්පර 6 යි දශම 7 යි 8 කින් නිම කරමින් එම දක්ෂතාව දක්වා තිබුණා.

එම ඉසව්වේ මේ දක්වා වාර්තා වූ කාල ගණනයන් අතර 2021 වසරේ ලොව 3 වන වේගවත්ම කාලය ඔහු වාර්තා කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.