පාඨලී සමඟි ජනබල වේගයේ සාමාජිකත්වය ගනී

හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක සමගි ජන බලවේගයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන තිබේ.

එමෙන්ම ඔහුව එම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති තනතුරටද ඒ මහතා පත් කර ඇත.

අද පැවති සමගි ජන බලවේගයේ මුල්ම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී ඒ මහතා මෙලස එම පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබාගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.