ඉන්දීය ධිවරයින්ගේ සිරුරු භාර දෙයි

අනතුරට ලක්වු ඉන්දිය ධිවර යාත්‍රාවේ සිටි ඉන්දියානු ධීවරයින් සිව් දෙනාගේ සිරුරු ජාත්‍යනත්ර මුහුදු සීමාවේදි ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂක බලකායට අද  භාර දී තිබේ.

මල්ලකම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ආරම්භ කරන ලද නීතිමය කටයුතු වලින් අනතුරුව, මළ සිරුරු 04 විධිමත් ලෙස යාපනයේ පිහිටි ඉන්දියාවේ කන්සියුලර් කාර්යාලයට භාර දී ඇති අතර, කන්සියුලර් කාර්යාලයේ ඉල්ලීම පරිදි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් මළ සිරුරු 04 භාරදීමට සහාය ලබා දි ඇත.

COVID-19 හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද දැඩි ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව මෙම සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබීය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.