ජී එල් පීරිස්ට කොවිඩ් නැහැ

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බවට තහවුරු වීමෙන් පසු එතුමාගේ ආශ්‍රිතයෙකු ලෙස හඳුනාගත් මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා සහ පවුලේ සාමාජිකයන්ටද ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටද ස්වයං නිරෝධායනයෙහි  යෙදෙන්නට සිදුවිය.

ඒ අනුව, අමාත්‍යවරයා සහ පවුලේ සාමාජික පිරිසත්, ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලය ස්වයං නිරෝධායනයෙන් පසු සිදුකළ  PCR පරීක්ෂණයෙන් කිසිවෙකුටත් වෛරසය ආසාදිත වී නොමැති බව තහවුරු වී ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.