මාරාන්තික උපවාසයේ නිරතවූ ගොවින් දෙදෙනෙකුට අසාධ්‍යයි

වන අලි ගැටළුවට විසඳුම් ඉල්ලා සූරියවැව වල්සපුගල ආරම්භ කළ මාරාන්තික උපවාසයේ නිරතව සිටි ගොවින් දෙදෙනෙකුට රෝහල් ගත කර ඇත.

හම්බන්තොට යෝජිත වන අලි කළමණාකරණ රක්ෂිතය ගැසට් කර වන අලි ගැටළුවට වහා විසදුම් දෙන්නැයි මෙලෙස ගොවින් මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කළේය.

ඉල්ලා සූරියවැව වල්සපුගල වැව් තාවුල්ලේ ගොවීන් ජනවාරි 20 බදාදා සිට මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.