ඇස් රෝහලට එන අයට විශේෂ දුරකථන සේවාවක්

ජාතික අක්ෂි රෝහලේ සායන සඳහා පැමිණෙන රෝගීන්ට විශේෂ දුරකථන අංක සේවාවක් හඳුන්වා දී ඇත.

සායන සඳහා පැමිණීමට ප්‍රථම සායනයට අදාළ දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් දී දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කරවා ගත යුතු බව රෝහල් අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය එල්.යූ.සී. කුමාරතිලක  නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවාය

මේ වන වට රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ 5 දෙනෙකු ආසාදිතයින් බවට පත්ව ඇති අතර ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් 30 දෙනෙකු පමණ නිරෝධායනයට යොමු කර තිබේ.

රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ලබා දෙන උපදෙස් මත සීමා කිරීමට සිදුවිය හැකි යැයිද පසුගිය දිනවලදී එලෙස සීමා කරමින් සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් පමණක් රාජකාරි සඳහා කැඳවූ බවද අප කළ විමසුමකදී අධ්‍යක්ෂිකාව සඳහන් කළාය.

රෝහලේ සායන සමග සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක මෙසේය.

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ නම සායන දිනයන් සහ සායන කාමරය දුරකථන අංකය

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය මුදිතා කුලතුංග සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා – කාමර අංක 1 0117 682741

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය මානෙල් පැස්කුවල් අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා – කාමර අංක 1 0117 682554

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපානි වේවැල්වල සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා – කාමර අංක 2 0117682558

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රදීපා සිරිවර්ධන සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා – කාමර අංක 2 0117 898301

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය කුෂ්ලානී ගුණරත්න සඳුදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා – කාමර අංක 3 0117 682391

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය එම්.ඩී.එස්. ගුණතිලක සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා – කාමර අංක 3 0117 682549

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය කේ.ආර්. දයාවංශ සඳුදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා – කාමර අංක 14 0117 682534

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා – කාමර අංක 14 0117 682564

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය කුසුම් රත්නායක බදාදා, සිකුරාදා – කාමර අංක 14 0117 682657

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය කපිල බන්දුතිලක සඳුදා, බදාදා – රෙටිනල් සායනය 0117 898344

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය මංගල ධනපාල අඟහරුවාදා, සිකුරාදා – රෙටිනල් සායනය 0117 682650

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින්ද සමරකෝන් බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා – රෙටිනල් සායනය 0117 682094

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.