වරාය නැ .පර්යන්තය ගැන යෝජනාවලියක් කැබිනට් අනු කමිටුවට

වරාය  නැගෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාවේ අදානි සමූහයට පැවරීමට එරෙහිව වරාය ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉදිරිපිට අද (22 වැනිදා) දහවල් උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන බව වරාය  සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය  සුදානම් වෙයි

අනතුරුව  ඔවුන්  වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකණිමට එරෙහිව යෝජනාවලියක් කැබිනට් අනුකමිටුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය .

වරාය සුරැකීම සඳහා වන ඉහත යෝජනා කැබිනට් අනුකමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළේ පසුගියදා පැවති වරාය සුරැකීමේ ජාතික සභාව රැස්වු අවස්ථාවේදිය.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.