ප්‍රදේශ රැසක හුදකලා බැවින් නිදහස්

කොවිඩ් – 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අද (21) සවස 6 සිට ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා තත්ත්වයන් ඉවත් කර තිබේ.

ඒ අනුව හුදකලා බව ඉවත් කෙරෙන ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වේ.

01. කාන්තන්කුඩි පොලිස් වසම

165 කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම 3
165 ඒ, කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම බටහිර‍
165 බී කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම නැගෙනහිර
166 කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම 02
166 ඒ කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම උතුර
167 කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම උතුර
167 බී කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම නැගෙනහිර
167 ඩී නව කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම බටහිර
02.බණ්ඩාරගම / අටුලුගම

660 ඒ එපිටමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසම
659 බී බමුණුමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
03. මොනරාගල / බඩල්කුඹුර

අළුපොත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මේ අතර මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ අරසඩි (Arasady) ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදකලා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.