දීපාගේ ඇප ඉල්ලුම්පත ප්‍රතික්ෂේපයි

අපේක්ෂිත ඇප පෙත්සමක් ඉදිරිපත්කර තිබූ ස්වර්ණමහල් ෆයිනැන්ෂල් සර්විසස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරියක වන දීපා එදිරිසිංහ ගේ පෙත්සමේ තිබු මුද්‍රණ දෝෂයක් හේතුවෙන් එම පෙත්සම අද කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප විය.

මෙන්ම තමන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර අපේක්ෂිත ඇපයක් නියම කරන ලෙස ඉල්ලා ස්වර්ණමහල් ෆයිනැන්ෂල් සර්විසස් සමාගමේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරු තුන්දෙනෙකු විසින් ඉදිරිපත්කර තිබෙන අපේක්ෂිත ඇප පෙත්සම් ලබන 27 වැනිදා සලකා බැලීමට කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියම කළේය.

කෙසේවෙතත් ජීවක එදිරිසිංහ, නාලක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ යන අය විසින් ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂිත පෙත්සම් ලබන 27 වන දා විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.