සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරින් 10 කුට කොවිඩ්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරින් 10 කුට කොවිඩ් 19 ආසාධනය වි ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් පැවසීය.

මෙලෙස  අමාත්‍යංශයේ විභාග අංශයේ නිලධාරින් 7කුටද කොවිඩ් අසාධනය විම නිසා අමාත්‍යංශ විභාග අංශය තාවකාලිකව වසා දැමිමට කටයුතු කර ඇත.

මේ හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් පවත්වනු ලබන සියලු විභාග කල් දැමිමට කටයුතු කර තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.