කථානායක පක්ෂග්‍රාහී බවට විපක්ෂය චෝදනා

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පක්ෂග්‍රාහී බවට විපක්ෂය චෝදනා කරයි.

විරෝධතා මතු වූ විට කථා කිරීමට රජයට හා විපක්ෂයට සමාන කාලයක් වෙන් කිරීමට කථානායකවරයා අපොහොසත් වූ බවට සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බන්ඩාර ජයමහ චෝදනා කළේය.

“ඔබ එක් පැත්තකට කථා කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නම්, අනෙක් පැත්තට ද එම කාලයම ලබා දිය යුතුයු,” ජයමහා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කථානායකවරයාට පැවසීය.

“ඔබට එය කරන්න බැහැ. ඔබ ස්වාධීන විය යුතුයි.යනුවෙන්ද මන්ත්‍රීවරයා විසින් දිගටම සිදු කල චෝදනා වන් කථානායක මහින්ද යාපා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

එහිදී කතානායකවරයා විරෝධතා මතු කිරීම සඳහා දෙපාර්ශ්වයටම සමාන කාලයක් ලබා දී ඇති බවට තරයේ කියා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.