එල්ටීටීඊ සැකකරුවෙකුට ජර්මනියේ නඩු

ශ්‍රී ලංකාවේ මාරාන්තික බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින එල්ටීටීඊ සැකකරුවෙකුට ජර්මනියේ නඩු විභාගයක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

සැකකරු ජර්මනියේ ඩසල්ඩෝෆ්හි උසාවියේ පෙනී සිටීමට නියමිතය. ඔහු යෞවන වියේදී බෝම්බයක් පුපුරුවා හැර හය දෙනෙකුඝාතනය කර ඇත.

ඩීසල්ඩෝෆ් රජයේ අභිචෝදක කාර්යාලය ඔවුන්ගේ අධිචෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇත්තේ එල්ටීටීඊ සැකකරු ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේ ආරක්ෂක බළකායක් ඉදිරිපිට දුරස්ථව බෝම්බයක් පුපුරුවා හැර ඇති බවටය.

ඔහු 2018 දී සිය සරණාගත අයදුම්පත් කිරීමෙන් මෙලෙස එම රට බලා ගොස් ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.