අසන්ත ද මෙල් ක්‍රිකට් කළමණාකාරීත්වයෙන් ඉවත් වෙයි

එංගලන්තයට එරෙහි ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමණාකාරීත්වයෙන් ඉවත්වීමට අසන්ත ද මෙල් මහතා තීරණය කර ඇත

අසන්ත ද මෙල් මහතා 2019 වසරේ සිට මෙම තනතුරු දෙකම දරමින් සිටියි.

කෙසේවෙතත් ඔහු තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.