2020 ලෝකයේ හොදම නිර්මාණය

සාමාන්‍යයෙන් සීමා මායිම් ලකුණු කරන තාප්පයකින් මිනිසුන් බෙදා වෙන් කිරීම සිදු වේ. එයට පිළිතුරක් දෙමින් ලෝකයට පණිවිඩයක් දෙන නිර්මාණයක් ඇමරිකාව සහ මෙක්සිකෝ රාජ්‍යන් ගෙන් පසුගියදා ලෝකයට ලැබිණි.

විශ්ව විද්‍යාල මහාචාර්‍යවරු දෙදෙනෙකු සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු එක්ව වසර දහයක් පුරා උත්සාහ කිරීමෙන් පසු සිදුකල මෙම නිර්මාණය 2020 වසර සදහා වන හොදම නිර්මාණය සදහා වන සම්මානයටද පාත්‍ර වී තිබේ. මෙක්සිකෝවේ සියුඩාඩ් ජුවාරෙස්හි ඇනප්‍රා කලාපයේ මෙම නිර්මාණය සවි කර ඇත.

දේශසීමා ලකුණු කරන ශක්තිමත් යකඩ වැට හරහා සවි කල රෝස පැහැති සීසෝ(seesaws) තුනක් නිර්මාණය කර ඇත. ඒ හරහා රටවල් දෙකේ දරුවන්ට මෙම සීසෝව භාවිතා කරමින් වින්දනයක් ලැබිය හැකිය. නමුත් ඒ සදහා රටවල් දෙකෙන්ම දායක විය යුතුය. එය සහයෝගීතාවය ගැන ලෝකයට නවමු පාඩමක් කියා දෙන බවයි විචාරකයින්ගේ මතය වී ඇත.

කෙසේ වුවත් දේශ සීමාවේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සළකා මෙම නිර්මාණය විනාඩි 20ක පමණ කාලයකින් පසුව ඉවත් කිරීමට ක්‍රියා කර ඇත. නමුත් ඒ විනාඩි 20ක කාලය තුලදී ලෝකයට ලබාදුන් පණිවිඩය ඉතා ප්‍රභලය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.