එන්නත් බෙදාහැරීමේදී බලවත් රටවල් අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙළ WHO හි දෝෂදර්ශනයට

කොවිඩ් එන්නත් බෙදාහැරීමේදී ලොව බලවත් රටවල් අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙළ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විවේචනය කරයි.

සමස්ත ලෝකයටම බලපෑම් එල්ල කරන මෙවන් වසංගතයකදී සියලු රටවලට සමානව එන්නත් ලබාදීමේ වැදගත්කම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අවස්ථා රැසකදීම අවධාරණය කරන අතර එන්නත් ගොඩගසාගනිමින් තම රටවැසියන්ට පමණක් එය ලබාදීමට ලොව ධනවත් රටවල් ක්‍රියාකිරීම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානී ටෙඩ්රෝස් ඇඩිනම් ගේබ්‍රියාසෙස්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක්ව තිබේ.

එම රටවල “මමත්ව ප්‍රතිපත්ති” ලෝකය සදාචාරාත්මක වශයෙන් විනාශකාරී අසාර්ථකත්වයක් දක්වා රැගෙන යන බව ඔහු පවසයි.

මෙතෙක් කොවිඩ් එන්නත් හිමිව ඇත්තේ එක් අඩු ආදායම් රටක් සඳහා පමණක් බවත්, එරටට හිමිව ඇත්තේ මාත්‍රා 25ක් පමණක් බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.