අභියාචනා සිරකරුවන්ගේ නඩු ඇසීමට අධිකරණ 4ක් ස්ථාපිත කෙරේ      

බන්ධනාගාර ගත කරන ලද සිර දඬුවමට එරෙහිව අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති සිරකරුවන්ගේ අභියාචනා කඩිනම් කිරීම සඳහා නව අභියාචනා අධිකරණ 04 ක් ස්ථාපිත කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ සහ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ සහ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යංශයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

අධිකරණ අමාත්‍ය ගරු අලී සබ්රි මහතා හා බන්ධනාගාර කළමණාකරන හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා අතර අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවක දී මේ පිළිබඳවද අවධානයට ලක්කර ඇත.

එම තීරණය ලැබෙන තෙක් බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා ගෙන ඇති අභියාචනා සිරකරුවන්ගේ සිර ග්‍රහණය අධික වී ඇති බැවින් එම තත්ත්වය මඟ හරවා ගැනීමට හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනා කඩිනමින් විභාග කර අවසන් කිරීම සඳහා නව අභියාචනා අධිකරණ 04 ක් ඉතා කඩිනමින් ස්ථාපිත කෙරේ.

1998 වර්ෂයෙන් පසු මරණීය දණ්ඩනය හා ජීවිතාන්තය සිර දඬුවම් නියම කර බන්ධනාගාර ගත කර ඇති සිරකරුවන්ගෙන් මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් හැර  අනෙකුත් සිරකරුවන් බන්ධනාගාර ව්‍යවස්ථාපිත නීති සංග්‍රහයේ 40 වගන්තිය අනුව සිව්වස් සමාලෝචන වාර්තා අනුව දඬුවම ලිහිල් කිරීමට මෙන්ම සිරකරුවන් විශේෂ ජනාධිපති සමාවක් යටතේ මරණීය දණ්ඩනය ලිහිල් කර ජිවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවමක් බවට ලිහිල් කිරීමට ද මෙහිදී සාකච්ඡා කර ඇත.

සිරකරුවන්ගේ තදබදය අවම කිරීම සඳහා සුළු මත්ද්‍රව්‍ය හා අනෙකුත් වැරදි සඳහා බන්ධනාගාර ගත වන පුද්ගලයින් බන්ධනාගාර ගත කිරීම වෙනුවට ප්‍රජාපාදක විශෝධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පුනරුත්ථාපනය කර සමාජගත කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන කඩිනමින් සකස් කිරීම පිළිබඳවත් අවධානය මෙහිදී යොමු වී තිබේ.

මහර බන්ධනාගාරයේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ වාර්තාවෙන් ලබා දී ඇති නිර්දේශයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කර කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීමට හැකි කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍යංශ එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත.

බන්ධනාගාර තදබදය අවම කිරීම හා සිරකරුවන් විධිමත් පුනරුත්ථාපන ක්‍රමවේදයකට යොමු කිරීමට පවතින බන්ධනාගාර පද්ධතිය යාවත්කාලීන විය යුතු බැවින් කොළඹ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය හොරණ ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත නවීන අංගෝපාංගයන්ගෙන් සමන්විත බන්ධනාගාර පද්ධතිය ඉදිකිරීම් කඩිනම් කිරීම හා එම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තීරණය කර තිබේ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.