ජී. එල් .පීරිස් ස්වයංනිරෝධායනයට

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා ස්වයං නිරෝධායනය වෙමින් සිටියි .

ඒ කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් ලෙස හඳුනාගැණුනු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාගේ ආශ්‍රිතයෙකු වීම නිසා අධ්‍යපාන ඇමතිවරයාට මෙසේ ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු විමට සිදුව තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.