හමුදාව රියැදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණ කර කෝටි 2ක් ඉතුරු කරයි

ඉකුත් ජනවාරි 01 දා සිට යුද හමුදාව රියැදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය ආරම්භ කළේය. එම කාලය තුළ නිවාඩු දින හැර ගතවූ දින දහයේදී දිනකට බලපත්‍ර දෙදහස බැගින් මුද්‍රණය කර ඇත. ඒ අනුව යුද හමුදාව මගින් රියැදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය අරඹා දින දහයක් ඇතුළත පිටස්තර සමාගම්වලට ගෙවූ රුපියල් කෝටි දෙකක මුදලක් රජයට ඉතිරි වී ඇත.

මීට හේතුව වී තිබුණේ හිටපු කොමසාරිස්වරුන්, දේශපාලනඥයින් ඇතුළු නිලධාරීන්ට සෑම රියැදුරු බලපත්‍රයකින්ම කොමිස් මුදලක් ලැබීම බවට හෙළි කරගෙන තිබිණි. විශ්‍රාම ගිය කොමසාරිස්වරුන්ට පවා එක් රියැදුරු බලපත්‍රයකින් රුපියල් දහසේ සිට ඉහළ මිලක් ගෙවා ඇතැයි හෙළි වී ඇත. යුද හමුදාව මුද්‍රණ කටයුතු ඇරැඹීමෙන් පසු එක් බලපත්‍රයක් රුපියල් දහස බැගින් බාහිර පාර්ශ්වයන්ට බෙදී ගිය මුදල් ඉතිරිවන බව හෙළි වී ඇත.

මීට පෙර රියැදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව පවරා තිබුණේ පෞද්ගලික ආයතනයකට 2006 නොවැම්බර් 27 එම සමාගම සමග ගිවිසුමට එළැඹ තිබුණේ වසර හතකට පසුව රියැදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කරන පරිගණක පද්ධතිය මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේනතුවට පවරන කොනදේසි මතය.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සියලු ලිපි ලේඛන කටයුතු අවසන් කර පරිගණක පද්ධතියට තොරතුරු ඇතුළත් කළ පසුව මෙම සමාගමට පැවරුණේ කාඩ්පත මුද්‍රණය පමණි. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් සියයකට ජාතික හැඳුනුම්පත මුද්‍රණය කරද්දි රියැදුරු බලපත්‍රයක් මුද්‍රණයට මෙම සමාගමට රුපියල් 1571ක් ගෙවීමට සිදු විය.

මේ නිසා මසකට රුපියල් කෝටි 13ත් 15ත් අතර අමතර මුදලක් එම සමාගමට ගෙවීමට සිදු වී තිබිණි. රුපියල් 300ක උපරිමයකට රියැදුරු බලපත්‍රය මුද්‍රණය කර ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාව තිබියදී ගිවිසුම් ගත වසර හත පසුවී තවත් වසර හතක් අදාළ සමාගමට එම මුදල ගෙවා තිබිණි. වසර හතරකින් පසු දෙපාර්තමේන්තුව පරිගණක පද්ධතියේ අයිතිය හිමිව තිබියදිත් කළින් මිලටම පෞද්ගලික ආයතනයට ගෙවා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.