ප්ලාස්ටික් තහනම් නීති රෙගුලාසි වැරදියට හදලා

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

තෝරා ගත් කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ ප්ලාස්ටික් තහනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නීති රෙගුලාසි සකසන ලෙස නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යවනු ලැබූ කෙටුම්පත ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදකයින්ට වාසිවන ලෙස සකස් කර ඇති බව  පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

එම කෙටුම්පත නැවත සංශෝධනය කරන ලෙසට දැනුම්දීමක් කර තිබේ. මේ නිසා මෙම මස 15 වැනිදාට නිකුත් කිරීමට සුදානම් වූ ගැසට් පත්‍රය ලබන සතිය දක්වා කල් දැමීමට සිදු වූ බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යවනු ලැබූ කෙටුම්පතට එක් කර ඇති නව නීති හා රෙගුලාසි හේතුවෙන් යම්අවස්ථාවක ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන සමාගම් පරිසර අමාත්‍යංශයට හෝ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමේ හැකියාව වන පරිදි නීති සකස් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

එබැවින් එය වහාම නිවැරදි කරන ලෙස නැවත දන්වා යලි එම කෙටුම්පත නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යැවීමට සිදු වූ බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

මේ වනවිට සියලුම වර්ගයේ  සැෂේ පැකට් මෙම වසර තුළ නිෂ්පාදන කටයුතු වෙළඳ පොළට නිකුත් කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම නවතා දමා ඇති බවට පරිසර අමාත්‍යංශය වෙත එම නිෂ්පාදන සමාගම් දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.