අතුරුගිරිය පොලීසියේ රථ වාහන අංශයේ නිලධාරියෙකු කොවිඩ්

අතුරුගිරිය පොලීසියේ රථ වාහන අංශයේ නිලධාරියෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

ඒ හේතුවෙන් අතුරුගිරිය පොලීසියේ රථ වාහන අංශයේ සේවය කළ නිලධාරීන් 10 දෙනෙකු නිරෝධායනයට ලක්කර පි.සී .ආර් පරීක්ෂණ සඳහා  යොමු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.