බ්‍රිතාන්‍යට ඇතුළු වන සියලු ගොඩබිම් සහ ගුවන් මාර්ග වසා දමයි

බ්‍රිතාන්‍ය එරටට ඇතුළු වන සියලු ගොඩබිම් සහ ගුවන් මාර්ග වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත.

හඳුනා නොගත් වෛරසය  පැතිර යාමත් සමග ඔවුන් මෙම තිරණය ගෙන තිබේ .

බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් ප්‍රකාශ කළේ, එළඹෙන සඳුදා සිට තාවකාලිකව රට තුළට පිවිසෙන සියලු ප්‍රවේශ වසා දමන බවය.

විදේශයක සිට රට තුළට හදිසියේ පැමිණෙන පුද්ගලයෙකු වේ නම් ඔවුන් කොවිඩ් ආසාදිත නොවන බවට තහවුරු කරන පරීක්ෂණ සහතික පෙන්විය යුතු බව බ්‍රිතාන්‍ය අවධාරණය කරයි

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.