අග්නිදිග ආසියාවේ විශාලතම ටයර් කර්මාන්තශාලාව විවෘත කෙරේ

හොරණ, වගවත්ත අපනයන සැකසුම් කලාපයේ ඉදි කළ දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාවේ විශාලතම ටයර් කර්මාන්තශාලාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (14) පස්වරුවේ විවෘත කෙරුණි.

අති නවීන යුරෝපීය තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන්ගෙන් යුක්ත මෙම කර්මාන්තශාලාවේ නිෂ්පාදනවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපනයනය ඉලක්ක කරගනිමින් නිපද වෙන අතර මේ යටතේ රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක්ද උත්පාදනය වේ.

කුඩා මෝටර් රථවල සිට දැවැන්ත බර වාහන දක්වා සියලු කාණ්ඩයේ ටයර් මෙම කර්මාන්තශාලාවේදී නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිතය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.