බස්නාහිරෙන් පිටවෙන අය‍ට නැවතත් අන්ටිජන් පරීක්ෂණ

වෛශනී වෙල්රාජ්

බස්නාහිර පළාතෙන් පිටව යන්නන් වෙනුවෙන් නැවතත් ස්ථාන 11කදී අන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසිය.

මෙය පසුගිය දෙසැම්බර් මස සිට ක්‍රියාත්මක විය. එමෙන්ම මේ වන මුඛ ආවරණ නොමැති 2000කට අධික පිරිසකට නීතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

බස්නාහිර පළාතේ මුඛ ආවරණ නොමැති පුද්ගලයන් 2500කට අධික පිරිසක් කොවිඩ් පරීක්ෂණ සදහා යොමු කර ඇති අතර 43දෙනෙක් ආසාදිතයින් බවට හදුනා ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.