නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ඉතාම වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි

වරාය හා නාවික අමාත්‍ය ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමන් අද දින පෙරවරුවේ (12) කොළඹ අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් හමුවිය.

ඒ අගරදගුරු නිළ නිවසේදීයි. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කොළඹ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන යම් යම් කථිකාවන් පිළිබද උන්වහන්සේ දැනුවත් කිරීම අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමන් විසින් සිදුකෙරිණි.

එහිදී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගතය පිළිබදවත්, කොළඹ නැගෙනහිර පර්යන්තය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන ආකාරයත් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් දැනුවත් කරන ලදී.

එමෙන්ම මෙම පර්යන්තය කිසිම රජයකට, කිසිම ආයතනයකට විකිණීමක් හෝ අයිතිය පවරාදීමක් සිදුනොකරන බවත්, ආයෝජකයින් පැමිණ ආයෝජනයක් සැපයීමෙන් හවුල් සමාගම් වශයෙන් මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළේය.

කොළඹ අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් මෙම පැහැදිලි කිරීම පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශ කළේ මෙම නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ඉතාම වගකීමෙන් රටේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත්, අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සෘජු, මනා පැහැදිලි තීන්දු තීරණ ගන්නා නායකයෙක් වශයෙන් එතුමන් පිළිබද උන්වහන්සේ තුළ  දැඩි විශ්වාසයක් පවතින බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.