පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍යි

අශන්ති වරුනසුරිය

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බව තම කොමිසමේ ස්ථාවරය බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මෙහිදී කොමිසමේ සභාපතිවරයා අවධාරණය කළේ, පළාත් සභා දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර එය ආණ්ඩුකාරවරයා සහ නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකු විසින් සිදුකරන බවය.

එමෙන්ම පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවද ඔහු පැවසීය.

මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රධානීන් සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් අතර මෙම හමුව පැවති අතර නව කොමිසම පත්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් මුණ ගැසුණු පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.