කොරියානු රජයෙන් මෙරටට සාගර විශ්වවිද්‍යාල පද්දතියක්

මෙරට සාගර විශ්වවිද්‍යාල පද්දතිය වෙනුවෙන් කොරියානු රජය සමග නොදුරේදීම ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කර ඇත. එම koica ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මෙරට කොරියානු තානාපති වුන්ජින් ජොං මහතා හමුවු අවස්ථාවේදී සකච්ච්ජාවට ලක්වී ඇත.

මෙහෙදී ප්‍රධාන වශයෙන් අවදානය යොමු වූ අතර එම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු සහය ලබාදීමට මෙරට කොරියානු තානාපති වුන්ජින් ජොං මහතා එකග වී ඇත.

තවද නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන විද්‍යා, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන සම්බන්ධ ව්‍යාපෘතින් වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳවත් නව ව්‍යාපෘතින් හඳුන්වා දීම පිළිබඳවත් මෙහිදී අවධානය යොමුව තිබේ.

අමාත්‍යවරියගේ අදහස් මත ශ්‍රී ලාංකික විදෙස් ගත වෘත්තිකයන්ගේ ප්‍රමිතිය, තරගකාරීත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා නව පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතින් යෝජනා කිරීමටත් , කොරියානු තාක්ෂණික අභ්‍යාස ආතනය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් එහි ඇති පාඨමාලා, නව ඉගෙනුම් සංකල්ප ( Mobile vehicle center ) ජංගම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය වැනි දේ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳවත් අමාත්‍යවරිය මෙරට කොරියානු තානාපති නියෝජිතයන් සමග සාකච්ඡා කර තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට මෙරට කොරියානු තානාපති කාර්යාලීය නියෝජිතයන් සහ නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක්ද එක් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.