පාලිත අබේකෝන් (WHO) COVID-19 පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිතයකු ලෙස පත්කරයි

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ (WHO) COVID-19 පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිතයකු  ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අග්නිදිග ආසියානු කලාපීය කාර්යාලයේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක, හිටපු සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන්  මහතා පත් කර තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රොස් අද්නාම් ගෙබ්‍රෙයෙසස් පැවසුවේ “අග්නිදිග ආසියාව පුරා බෝවන රෝගවලින් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය පද්ධති සහ ශ්‍රම බලකායන් ගොඩනැගීම පිළිබඳ අත්දැකීම් වසංගතයට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වන” බවයි.

2020 පෙබරවාරි මාසයේදී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් පත් කරන ලද විශේෂ නියෝජිතයන් හය දෙනා සමඟ  වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා  පත් කර ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.