ලංකාවේ ඉන්දියානු ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීමට පියවර

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය සංවර්ධන සහයෝගීතා ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

දැනට තෝරාගෙන ඇති සංවර්ධන සහයෝගීතා ව්‍යාපෘතිවල තත්ත්වය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා කොළඹ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා රජයේ අදාළ බලධාරීන් පසුගිය සති දෙක තුළ රැස්වීම් මාලාවක් පැවැත්වූ බව මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය අද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටීයි.

COVID-19 ආශ්‍රිත සීමාවන්හි බලපෑම පිළිබඳව දෙපාර්ශ්වයම විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ බවත්, වත්මන් අවස්ථාවන්හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ප්‍රතිලාභ සැලසෙන පරිදි ව්‍යාපෘති කඩිනමින් නිම කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ උත්සාහයන් හඳුනා ගත් බවත් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පැවසීය.

මීට පෙර, 2020 දෙසැම්බර් 24 වන දින, නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය කපිල පෙරේරා, ඉන්දියානු ආධාර යටතේ උතුරු පළාතේ පාසල් 27 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමේ මුලසුන දැරීය.

මෙම රැස්වීම අථත්ය මාදිලිය හරහා පවත්වන ලද අතර උතුරු පළාතේ ඉලන්ගාවොන් හි පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ද සහභාගී විය.

මෙම ව්‍යාපෘති ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ ඉන්දීය රජයන් විසින් ජනතාව කේන්ද්‍ර කරගත් සංවර්ධන සහයෝගීතා සහයෝගීතාවයේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉන්දියාවේ සංවර්ධන ආධාර සඳහා වන සමස්ත කැපවීම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.5 ක් පමණ වන අතර ඒ අතර ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 560 ක් ප්‍රදාන යටතේ පවතී. සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය, නිවාස, නිපුණතා සංවර්ධනය, යටිතල පහසුකම්, වෘත්තීය පුහුණුව ඇතුළු විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්හි පුද්ගලයන් 70 කට අධික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඉන්දියාව විසින් රට පුරා සිදු කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.