චීනයේ ෂිජියාෂුවාං නගරය වසා දමයි

කොවිඩ් රෝගීන් 100 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා  වීමෙන් පසුව චීනයේ මිලියන 11 ක ජනතාව ජිවත්වන  නගරයක්  වන ෂිජියාෂුවාං හි වසා දමා ඇත.

මෙහි පදිංචිකරුවන්ට නගරයෙන් පිටවීම තහනම් කර ඇති අතර පාසල් ද වසා දමා තිබේ.

සෑම පදිංචිකරුවෙකුටම පරීක්ෂා කළ හැකි වන පරිදි පරීක්ෂණ ස්ථාන 5,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක්  මෙම නගරයේ හිටුවා ඇත.

චීනය මාස පහකට වඩා වැඩි කාලයක් තුළ වාර්තා වු වැඩිම කොවිඩ් රෝගින් සංඛ්‍යාව මෙය වෙයි.

ෂිජියාෂුවාං පිහිටා ඇති හෙබෙයි පළාතේ බ්‍රහස්පතින්දා නව රෝගීන් 120 ක් වාර්තා වූ අතර  අන් සියල්ලම නගරයේ සිටින ආසාධිතයින්ය.

වෙනත් ප්‍රදේශවලින්ද කොවිඩ් රෝගින්  22කු වාර්තා වි තිබේ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.