ගවයන් අතර වෛරස් රෝගයක්

අශන්ති වරුනසුරිය

ගවයන් අතර පැතිර යන චර්ම වෛරස් රෝගයක් පිළිබඳ පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර, මහනුවර ඇතුළු කිරි ගවයින් ඇති කරන ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තා වේ.

සමේ තුවාල සහ ගැටිති හට ගැනීම, උණ වැනි රෝග ලක්ෂණ මෙම රෝගය වැළඳුණු සත්වයන්ගේ දක්නට ලැබෙන බව මෙම වාර්තා වල සදහන් වේ.

මෙම රෝගය මැස්සන් මගින් පැතිරෙන රෝගයක් බවට හඳුනාගෙන ඇති බව පොළොන්නරුව පශු වෛද්‍යවරුන් පවසයි. ඒ අනුව සත්ව නිෂ්පාදන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සෞඛ්‍ය අංශය භාර වෛද්‍ය ප්‍රදීප් කුමාරවඩු මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙය “ලම්පිස්කින් ඩිසීස්“ යන චර්ම රෝගයක් බවට හඳුනාගෙන ඇති බවය.

එමෙන්ම මේ වන විට රෝගය බෝ වීම පාලනය කිරීමට සියලුම කටයුතු යොදා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.