විදෙස්ගත ලාංකිකයින් ගෙන්වීමට ගුවන් ගමන් වැඩි කෙරේ

විදෙස්ගත ලාංකිකයින් ගෙන්වා ගැනීමේ ගුවන් ගමන් වාර ගණන ඉදිරි සතියේ සිට වැඩි කරන අතර පැමිණෙන සියලුදෙනා රජයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කෙරෙන බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ පවසයි.

සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

“විදෙස්ගත ලාංකිකයින් ගෙන්වා ගැනීමේ ගුවන් ගමන් වාර ගණන ඉදිරි සතියේ සිට වැඩි කරන අතර පැමිණෙන සියලුදෙනා රජයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කෙරේ.ගෙවීම් සිදුකරන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන(හෝටල)නිරෝධායනය කිරීම අනිවාර්ය නොවන අතර මේ ගැන දැක්වූ කැපවීම ගැන මා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ට ස්තූතිවන්ත වනවා”. යනුවෙන් ඔහු සටහන් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.