මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනය කිරීමට පියවර

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත (එම්එම්ඩීඒ) සංශෝධනය කිරීමට නියමිත බව අධිකරණ අමාත්‍ය මොහොමඩ් අලි සබ්රි මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

යෝජිත සංශෝධන මගින් විවාහය සඳහා අවම වයස අවුරුදු 18 දක්වා වැඩි කරන බව ඔහු පැවසීය. සංශෝධන හඳුන්වාදීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතින බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මුස්ලිම් විවාහ පනත සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳ එකඟතාව 2019 දී ද ඇති විය. මෙම සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් සියලුම මුස්ලිම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් එකඟ වී ඇති බව අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබුණි.

මනාලිය හා මනාලයා යන දෙදෙනාගේම විවාහයේ වයස අවුරුදු 18 විය යුතු බව 2019 දී යෝජනා විය. මනාලියගේ කැමැත්තට අනුව විවාහ ලේඛනයට අත්සන් කළ යුතු බවට ද යෝජනා විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.