චීන හිටපු මහ බැංකු අධිපතිට මරණ දඬුවම්

2008 සිට 2018 දක්වා කාලය තුළ රාජ්‍ය මුදල් ඩොලර් මිලියන 277 ක මුදලක් වංචා කළ බවට ඔහු වරදකරු වීම හේතුවෙන් චීන මහ බැංකුවේ හිටපු ප‍්‍රධානී ලැයි ශි ඕමින්ට එරට අධිකරණයක් මගින් මරණ දඩුවම නියම කර තිබේ.

ඔහුගේ අතිශය නීතිවිරෝධී කි‍්‍රයාකලාපය හේතුවෙන් චීනයේ ජාතික මූල්‍ය ආරක්ෂාව අවදානමට ලක්ව ඇති බැවින් එලෙස මරණ දඩුවම නියම කළ බවයි ටියැංජින්හි ද්විතියික අතරමැදි මහජන අධිකරණය ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

මාස 05 ක කාලයක් විභාග වුණු නඩුවකින් පසු ඊයේ දිනයේ ඔහුට මරණ දඩුවම නියම කරමින් තීන්දුව ලබා දී ඇත. 58 හැවිරිදි ලැයි ශි ඕමින් අල්ලස් හා මූල්‍යමය වංචා කිහිපයකටම වරදකරු බවට කරුණු අනාවරණ වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.