තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලාකෙරේ

අද (06) අලුයම 5.00 සිට ක්‍රියාත්මක වනපරිදි තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අලුතින් හුදකලා කිරීමට තීරණය කළ බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, පුජාපිටිය පොලිස් වසමේ – බමුණුගම දිවනවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම, ඇහැළියගොඩ පොලිස් වසමේ – මොරගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
අද (06) උදෑසන 5.00 සිට හුදකලා තත්ත්වයට පත්කර තිබේ.

මේ අතර, අද (06) උදෑසන 5.00 සිට හුදකලා බව ඉවත් කරනු ලබන ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වේ.

අක්කරෙයිපත්තු පොලිස් වසමේ – අක්කරෙයිපත්තු 05 ග්‍රාම නිලධාරි වසම, අක්කරෙයිපත්තු 14 ග්‍රාම නිලධාරි වසම, අක්කරෙයිපත්තු 8/1ග්‍රාම නිලධාරි වසම, අක්කරෙයිපත්තු 8/3 ග්‍රාම නිලධාරි වසම, අක්කරෙයිපත්තු 9 ග්‍රාම නිලධාරි වසම, නගර බලප්‍රදේශය ග්‍රාම නිලධාරි වසම, පලමුණෙයි 01 ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ඔලුවිල් 2 ග්‍රාම නිලධාරි වසම, අඩ්ඩාලච්චේනයි 8 ග්‍රාම නිලධාරි වසම

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.