නව මාධ්‍ය ආවරණය වන පරිදි නීති සංශෝධනය කිරීමට පියවර

නව මාධ්‍ය ආවරණය වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් කවුන්සිල නීති සංශෝධනය කිරීමට නියමිත බව රජය අද ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය ආයතන පිළිබඳ විනිශ්චය ලබාදිය හැකි ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ලක්වී ඇත. පුවත්පත් මණ්ඩලය දැනට පුවත්පත්වල ක්‍රියාකාරකම් පමණක් නියාමනය කිරීම වෙනුවට විද්‍යුත්, මුද්‍රිත හා ‘නව මාධ්‍ය’ යන සියලුම අංශ දක්වා පුළුල් කිරීම සඳහාද මෙහිදී අනුමැතිය හිමිවී තිබෙන බව කැබිනට් ප්‍රකාශක කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව වර්තමාන අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන ආකාරයට 1973 අංක 05 දරන ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කෙරෙනු ඇති.

ඒ වෙනුවෙන් මහජනතාව සහ සිවිල් සංවිධාන වෙතින් අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීමටත් එම අදහස් යෝජනා මත පදනම්ව සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතක් සම්පාදනය කිරීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අවසර ලබාදී තිබේ.

ජනතාව වෙත යම් අගතියක් සිදුවීම වැළැක්වීමටත්, ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ ජනතාව අතර පවතින සුහදශීලී සබඳතාව තීව්‍ර කිරීමත් මෙම සංශෝධනයේ අරමුණ බව අනුමැතිය ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වේ.

කෙසේ වෙතත්, වර්තමාන තීව්‍ර මාධ්‍ය තරගය සමඟ නිසි ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා, තීරණ ගැනීමට හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලය ඇති සාමාජිකයින් හත් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සංයුතිය වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන ඇති බව සටහන් විය.

ඒ අනුව ජනමාධ්‍ය හා තොරතුරු අමාත්‍ය කෙහෙලිය මහතා විසින් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.